Параграф22 Daily

§22 Новини

Корегираха бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2020 г., на основание ПМС № 33/28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. в размер на 5 млн. лв. за Прокуратурата на Република България, за обезпечаване на функцията на Бюрото по защита при главния прокурор по чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъде извършен разход от Върховния касационен съд в размер на 892 000 лв., която сума представлява погрешно внесено обезпечение за спиране изпълнение на гр. д. № 1148/2019 г., САС, 4-ти състав. Дадено бе и съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Разлог с 90 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности – подмяна на повредени стъклопакети на сградата на съда. Одобрена е корекция по бюджетите на ВСС и Районен съд – Пловдив за закупуване на 10 бр. скенери на стойност 6 156 лв. във връзка със създаване на „електронни досиета“ на делата.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във