Параграф22 Daily

§22 Новини

Коригираха бюджети на органи на съдебната власт по искане на административните ръководители

Пленумът на Висшия съдебен съвет уважи искания на административни ръководители на съдилища и даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Елхово, с цел осигуряване на средства за преместване на съоръжението за временен престой и изолация на конвоирани лица в съда на приземния етаж на сградата, и на Окръжен съд – Бургас за текущ ремонт на част от покрива на сградата и за подмяна на негодни стъклопакети. С негово решение се предоставят средства на: Районен съд – Добрич за подмяна на износени настилки в 5 кабинета и боядисване на 8 кабинета; на Районен съд – Трявна за ремонт на входно стълбище и площадка, почистване, импрегниране и боядисване на челна фасада в сградата на съда; на Районен съд – Севлиево за ремонт и преустройство на санитарен възел, както и за доставка и монтаж на две стълбищни платформи за хора в неравностойно положение; на Районен съд – Дулово за ремонт на санитарни възли; както и на Окръжен съд – Разград за ремонт на кабинети, коридор и стълбище.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във