Параграф22 Daily

§22 Новини

Коригираха бюджетите на отделни съдилища

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджета на ВСС и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски -  средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване, на 86 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019/2020 година.

Бюджетът на Националния институт на правосъдието е увеличен с общо 520 265 лв.

Пленумът на ВСС реши при отлагане на обучението в следващ випуск на кандидати за младши магистрати, осигурените средства да бъдат възстановени по бюджета на ВСС.

С цел осигуряване на средства за изграждане на компютърна мрежа е увеличен бюджетът на Окръжен съд – Разград. Настоящата мрежа е от 2002 г., разширявана е през 2002 г. и през 2009 г. на части, с което не може да се гарантира нормалната и безотказна работа на локалната мрежа.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд – Видин за закупуване на 1 бр. сървър и операционна система Microsoft Windows Server 2019 Std за сървър; на Районен съд – Велико Търново за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас, 1 бр. UPS за „rack“ монтаж, 1 бр. комутатор, 1 бр. сървърен шкаф и 1 бр. операционна система за сървър; на Районен съд – Казанлък за закупуване на 1 бр. документен скенер висок клас. Извършени са корекции по бюджета на Районен съд – Лом за закупуване на три броя звукозаписни системи. Районния съд разполага с шест съдебни зали, от които само една е оборудвана със звукозаписна техника, която е на повече от 11 години и често отказва по време на съдебни заседания.

Увеличен е бюджетът на Районен съд – Велики Преслав с цел осигуряване на средства за мултифункционално устройство във връзка с подмяна на технически остаряло и дефектирало устройство.

Извършена е корекция по бюджетите на ВСС и Районен съд – Сливен за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти „JES API“ и „NForce“ (за нуждите на Съдебно-изпълнителната служба). Бюджетът на Окръжен съд – Пловдив е увеличен с 21 583 лв. за доставка и монтаж на автоматизирана паркинг система за Съдебната палата, с която ще се осъществява регламентиран достъп до обозначените за паркиране места. Във връзка с обзавеждане на новата сграда на бюджета на Районен съд – Нова Загора е увеличен, с цел осигуряване на средства за закупуване на четири бюра за заседателни зали, за участници в съдебния процес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във