Параграф22 Daily

§22 Новини

КПК установи нарушение от страна на „Човешка сила“ ЕООД

КЗК санкционира „Човешка сила“ ЕООД за действия в противоречие с добросъвестната търговска практика. В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Менпауър България“ ООД, Комисията установи, че лицето Слави Славов (бивш служител на искателя) започва да извършва конкурентна дейност в интерес на ответника „Човешка сила“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала и управител е от м. юли 2019 г. Чрез осъществяване на контакти с клиенти на „Менпауър България“ ООД Слави Славов извършва паралелно конкурентна на искателя дейност от името на ответното дружество и същевременно работи по трудов договор при „Менпауър България“ ООД.

КЗК приема, че съвместяването на дейност като служител на искателя и едноличен собственик и управител на негов конкурент от страна на Слави Славов дава  необосновано конкурентно предимство на ответника „Човешка сила“ ЕООД. По този начин се използват ресурси на конкурента „Менпауър България“ ООД с цел улесняване на стартирането и развитието на собствена търговската дейност, което противоречи на добросъвестната търговска практика.

Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/.

Facebook logo
Бъдете с нас и във