Параграф22 Daily

§22 Новини

КПКОНПИ публикува декларациите за имущество и интереси, подадени от лицата, заемащи висши публични длъжности

КПКОНПИ публикува декларациите за имущество и интереси, подадени от лицата, заемащи висши публични длъжности, за периода 18 август 2021 г. - 31 декември 2021 г., както и списък на лицата, неподали декларации в законоустановения срок, на интернет страница си, в раздела „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности“.

Публикувани са и встъпителните декларации на народните представители от 47-ото Народно събрание.

За разглеждания период общо 182 задължени лица не са подали в срок декларациите си. От тях 122 са ги подали със закъснение, а 60 лица не са изпълнили законовото си задължение. Почти 1/3 от тях са представители на местната власт.

Съгласно ЗПКОНПИ, лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. В случаите на неподаване на декларация, когато се установи, че няма обективна причина за това, след решение на Комисията се образува и проверка за установяване на незаконно придобито имущество.

За 2021 г. общият брой лица, подали декларации, е 12 430.

Facebook logo
Бъдете с нас и във