Параграф22 Daily

§22 Новини

КПКОНПИ ще си партнира с ОССЕ и Службата на ООН по наркотиците и престъпността

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) ще си партнират в областта на доброто управление и превенцията на корупцията. Тази перспектива обсъдиха на среща във Виена председателят на Комисията Пламен Георгиев и Координаторът на ОССЕ по въпросите на икономиката и околната среда посланик Вук Зугич. На разговорите присъства и посланик Светослав Спасов, ръководител на Постоянното представителство на България към ООН, ОССЕ и международните организации във Виена.

Пламен Георгиев подчерта важната роля на обучението и активната работа с младите хора чрез различни учебни програми и проекти като дългосрочен подход за ефективно справяне с всички прояви на корупцията. От своя страна посланик Зугич посочи, че сред водещите приоритети на действащото през 2019 г. Словашко председателство на ОССЕ e темата за доброто управление във второто – икономическо и екологично измерение, като специален акцент ще бъде поставен върху взаимовръзката на дигитализацията и новите технологии с успешната превенция и борба с корупцията. Участниците в срещата изразиха съгласие, че борбата с корупцията е от съществено значение за трансформацията на държавите от Западните Балкани, както и за стабилността и сигурността в международен аспект.

По време на работното посещение Пламен Георгиев се срещна и с Джон Брандолино, директор на дирекция „Международни и договорни отношения“ в Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC). По време на разговора бе обърнато специално внимание на дейностите по предотвратяване на корупционните практики и обучението.

Председателят на КПКОНПИ представи магистърската програма по антикорупция в УНСС, стартирала през 2018 г., в която специализирано обучение получават и 12 служители на Комисията. Разгледани бяха възможностите за сътрудничество в тази област чрез споделяне на богатия опит и практика на Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Договорени бяха бъдещи мерки за изграждане на двустранно сътрудничество и изпълнение на съвместни инициативи между КПКОНПИ и Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във