Параграф22 Daily

§22 Новини

КПКОНПИ внася искове за отнемане на имущество на стойност 947 197 лв.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове в две окръжни съдилища за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 947 197.09 лв.

В Софийски градски съд се внася иск срещу Надежда Хинкова, обвинена от прокуратурата за това, че в периода от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2012 г., в гр.София, е направила опит да присвои парични средства в размер на 249 273,38 лева, собственост на Институт по експериментална морфология и антропология с музей при Българска академия на науките. За целта всеки месец от посочения период тя е използвала документи с невярно съдържание - справки за персонала и начислените средства за работни заплати, като е заявявала по-големи суми от реално необходимите. За осчетоводяване на допълнителните суми е използвала разходни касови ордери и касови книги. Стойността на имуществото, претендирано от КПКОНПИ, е 613 503.58 лв.

В Окръжен съд – Пазарджик се внася иск срещу Костадин Велев, обвинен от прокуратурата за това, че в периода януари 2007 г. до август 2010 г., без да има лиценз от БНБ или надлежно разрешително за извършване на банкови сделки (кредитиране), е отпускал заеми срещу лихви на общо 285 лица от Велинград. Предоставените от Велев суми са в общ размер от 273 941 лв., реално върнатите суми на Велев от лицата - заематели /главници и лихви/, са общо в размер на 925 762 лв., от които само под формата на лихви той е получил  651 821 лв.

Лихвите при незаконното кредитиране са варирали от 0 лв. за отпуснат заем от 451 лв. до 15 531 лв. върху отпусната главница от 2 400 лв. Има и заем с начислени лихви от 4 871 лв. за главница от 900 лв. В повечето случаи лихвите са били в двоен или троен размер на отпуснатата сума.

Искът на КПКОНПИ срещу Костадин Велев е в размер на 333 693.51 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във