Параграф22 Daily

§22 Новини

Красификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет издаде Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, в сила от 1 януари 2021 г., като включи в него нова длъжност „юрисконсулт“, приложима само за Върховен административен съд и Върховен касационен съд.

Предложението за нов Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата е свързано с възникналата необходимост от включване на нова длъжност в Класификатора за администрацията на съдилищата и определяне на възнаграждението ѝ за нуждите на Върховния административен съд. Към настоящия момент процесуалното представителство на ВАС е възложено на конкретни служители като присъствената защита се осъществява успоредно с основните им професионални задължения. Длъжността следва да съчетава вътрешно-ведомствено юридическо обслужване и процесуално представителство в отношенията с трети страни.

Решението на Колегията е във връзка с утвърдените с решение на Пленума на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във