Параграф22 Daily

§22 Новини

Криминалист обобщи в книга методите за идентификация по признаците на външността на човека

Новото попълнение в областта на криминалистичната литература е книгата „Идентификация на човек по признаците на външността му“ на д-р Пламен Митев. Изследването е уникално по рода си у нас и веднага заинтригува експертите във Велико Търново.

Д-р Пламен Митeв от 2003 г. работи в системата на МВР. Притежава богат практически опит като експерт-криминалист, има и редица специализации в областта на съдебните експертизи. Завършил е психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 2019 г. защитил дисертационен труд, свързан с лицевата идентификация. Научните му интереси са насочени към криминалистическата техника и изследването на различни видове комуникационни устройства за нуждите на разкриването и разследването на престъпления. „В българската криминалистическа литература тази тема не е развивана в детайли досега. В учебниците са обхванати общи положения, а не цялото учение“, коментира д-р Митев, сочи в. Борба.

Той пояснява, че в своя труд е представил систематично всички актуални възможности, в това число и технически, за идентификация на човека по неговите общофизически, анатомични и функционални признаци.

Върху книгата д-р Митев, който е великотърновски възпитаник, е работил 4 години, като е описал подробно не само теоретични постановки, но и наблюдения от богатия си практически опит. „Разследвал съм както битови престъпления, така и тежки криминални – от кражби до убийства, участвам в съдебно-криминални експертизи“, споделя опита си д-р Митев.

Книгата е предназначена основно за експерт-криминалисти и вещи лица, разследващи и оперативно-издирвателни органи, юристи в областта на наказателното правораздаване, студенти от юридическите факултети и курсанти от Академията на МВР. „Реших, че българската криминология има нужда от такъв труд – практически насочен, който може да се ползва както от колеги, така и от вещи лица“, посочва авторът.

Представени са методиките и съвременните технически и софтуерни средства за изготвянето на словесни описания на издирвани от МВР лица и идентифициране на трупове с неустановена самоличност. Авторът разказва и за извършването на идентификационни криминалистични изследвания в областта на портретните експертизи. В тази насока са разгледани и възможностите на биометричните автоматизирани системи.

В изданието подробно са разгледани теорията за идентификация на човек по признаците на външния му вид, криминалистическото учение за признаците на външния вид – словесен портрет, общофизически, анатомични, функционални признаци, възможностите за тяхната промяна и влиянието им при идентифицирането на лицата. Авторът дава съвети за разпознаване на лице в процеса на разследване и разкриване на престъпленията и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във