Параграф22 Daily

§22 Новини

КС допусна за разглеждане питането на правителството дали главният прокурор може да оказва контрол на прокурор, който го разследва

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Министерския съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията със следния въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава?“

Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 12  съдии.

Искането за тълкуване беше породено, след като правителството прие предложение в края на 2019 г. за промени в ЗСВ, които създават института на независим прокурор с правомощия да разследва главния прокурор. В проекта за промени се посочва, че актовете на този прокурор няма да подлежат на контрол от главния прокурор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във