Параграф22 Daily

§22 Новини

КС отказа да тълкува конституцията за неправителствените организации

Конституционният съд прекрати делото, образуване по искане на Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от основния закон, който гласи: "Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии". С 9 гласа "за" и с едно особение КС не допусна до разглеждане искането на ОСТК на ВКС. На този етап не са известни мотивите на конституционните съдии. По традиция те ще бъдат обявени по-късно, пише "Правен свят".

През януари т.г. Общото събрание на Търговската колегия на ВКС отправиха тълкувателния въпрос към КС дали "поставянето на политически цели" и "извършването на политическа дейност" представляват две отделни хипотези на забраната в чл. 12 ал. 2 от Конституцията.

В искането си до КС върховните съдии питат: "Могат ли гражданските сдружения по смисъла на чл. 12 ал. 2 да си поставят политически цели или да извършват политическа дейност, свързана с промени в унитарния характер на държавата, промени, отнасящи се до териториалната цялост, единството на българската нация, осъществяване на народния суверенитет и ограничаване на държавния суверенитет?"

Търговската колегия посочи още, че при регистрацията на граждански сдружения съдилищата срещат трудности при изясняването на обхвата на конституционната забрана. Защото понякога сдруженията си поставят политически цели, без конкретни действия, чрез които ще ги осъществят и обратното - че ще предприемат политически действия, но нямат такива цели в устава си.

През последните години проблемите с политическите цели и дейности, заложени в уставите на организации с нестопанска цел се поставят предимно във връзка с опитите на ОМО "Илинден" да бъде вписано като сдружение. Организацията опита да се регистрира като партия, но през 2000 г. КС я обяви за противоконституционна. Тогава конституционните съдии записаха в решението си: "Партия, която обявява част от територията на България за чужда и проявява дейност за откъсването й, е противоконституционна. Тя няма право на съществуване".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във