Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК глоби "Кауфланд" над 500 хил. лв. за заблудата "най-ниски цени"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е глобила търговската верига "Кауфланд" с 542 662 лв. заради заблудата на потребителите при рекламирането на собствената й марка продукти "K-Classic", съобщиха от антимонополния орган.


КЗК е установила, че в продължение на почти четири години до края на април 2014 г. компанията е рекламирала своята марка, гарантирайки "качество на най-ниска цена".


Производството на комисията показало, че след проучване на цените в конкурентни вериги, "Кауфланд" намалява продажната цена на сравними/аналогични продукти "K-Classic" на по-ниска от констатираната продажна цена на конкурентния продукт или на цена, равна с цената на продукта на конкурента. В контекста на използваните рекламни послания понятието "гаранция" се свързва с поет ангажимент от дружеството да предлага промоционалните продукти именно на най-ниски цени. По този начин се създава предварителна представа у потребителя, че закупувайки дадена стока с посочената гаранция, същата е гарантирано на най-ниска цена, посочват от КЗК.


Комисията смята, че с поведението си дружеството целенасочено и систематично поддържа две паралелни ценови реакции - намаление на цените на продуктите K-Classic в размер, по-нисък от цената на конкурента, или намаление до размера на най-ниската конкурентна цена. Същевременно през целия период на предлагане и промотиране на гаранциите ("най-ниска цена") "Кауфланд" презентира пред потребителите цените на продуктите си като най-ниски цени в сравнение с цените на конкурентите.


В този смисъл е налице явно противоречие между същността на предоставяната гаранция в частта относно предлагане на продуктите K-Classic на "най" ниска цена, и размера на цените в "Кауфланд" на съответните продукти, които са намалявани до установените на пазара най-ниски цени, предлагани от неговите конкуренти. Използваният от дружеството механизъм за компенсиране на потребители, заплатили за сравним или аналогичен продукт по-висока цена в магазините на "Кауфланд", чрез възстановяване на разликата до размера на цената на конкурента, също влиза в противоречие със съдържанието на рекламните послания. В действителност потребителят получава равна на конкурентната цена, а не по-ниска, както се сочи в използваните рекламни послания.


При определяне на санкцията КЗК е отчела като смекчаващо обстоятелство факта, че след образуването на производството "Кауфланд" предприема действия по преустановяване разпространението на заблуждаващата реклама, като променя част от рекламното послание във връзка с гаранцията за качество на продукти K-Classic - от "най-ниски цени" на "трайно ниски цени".

Facebook logo
Бъдете с нас и във