Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК извърши изземване на материали от офиса на Българската петролна и газова асоциация

Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офиса на БПГА. Представители на Асоциацията предоставиха достъп на проверяващия екип до работните помещения и намиращите се в тях документи и компютри.

Проверката е предприета в рамките на образувано производство за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК и/или по чл. 101 и чл. 102 от Договора за Функциониране на Европейския Съюз (ДФЕС) при определяне цените на масовите автомобилни горива по веригата производство/внос – съхранение – търговия на едро – търговия на дребно, както на отделните хоризонтални нива, така и по вертикала, от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Сакса“ ООД, „Инса Ойл“ ЕООД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД, „Петрол“ АД, „Трейднет Варна“ ЕООД и Българската петролна и газова асоциация.

Действията по проверката на място се извършиха от служители на КЗК, след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София. От офиса на БПГА са иззети чрез създаване на дигитални копия документи, съхранявани на електронен носител.

Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на ответните страни – членове на Асоциацията, представляващо забранено споразумение и/или съгласувана практика между предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазарите на производство/внос, съхранение и реализация на автомобилни горива, или на самата Асоциация за нейни решения, които имат същата цел или резултат.

В случай че Комисията предяви твърдения за извършено нарушение, ответните страни ще имат възможността да упражнят правото си на защита чрез достъп до събраните материали и доказателства, право да представят възраженията си и право да бъдат изслушани от КЗК. След приключването на процесуалните  действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във