Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК извършва проверки на място в офисите на „СМАРТ СМ“ ООД

Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) извършва проверка в офисите на дружеството „СМАРТ СМ“ ООД. Проверката е предприета в рамките на образувано производство за установяване на евентуално извършено нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „СМАРТ СМ“ ООД изразяващо се в определяне на препродажни цени на продукти, свързани с отглеждането на бебета, в договорните си отношения с търговците на дребно.

Действията по проверката на място се извършват от служители на КЗК, със съдействието на представители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София. От офисите на дружествата ще бъдат иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, а чрез използване на специализиран форенсик софтуер - документи, съхранявани на електронни и други цифрови носители на информация.

Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на „СМАРТ СМ“ ООД. В случай че такива бъдат предявени, ответното дружество ще има възможността да упражни правото си на защита. След приключването на процесуалните  действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във