Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК наложи санкция на „Джортани“ ЕООД за имитация на търговска марка

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Джортани“ ЕООД в размер на 4,7 % от оборота на дружеството (равняващи се на 5 969 лв.) за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК.

Преписката е върната от ВАС за ново произнасяне, като в решението си съдът установява, че от страна „Джортани“ ЕООД е извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, свързано с обозначаване на продукти със знак, който е сходен с търговската марка „Ектомин“ на конкурент. Това създава потенциална опасност от увреждане на търговските интереси на конкурентите, които се намират в договорни взаимоотношения с фирми, които разпространяват продуктите с марка „Ектомин“.

Съществува и реална опасност от объркване на потребителите, при което има риск те да повярват, че стоките, означени със знака, който използва „Джортани“ ЕООД, произхождат от „Фарма Вет“ ООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във