Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК оценява конкуренцията при производството и търговията с олио и брашно

Секторът на производство и търговия с хранителни продукти се наблюдава постоянно от Комисията през последните години, особено след избухване на пандемията от Ковид-19 и произтеклите от нея ограничения за икономиката. Същите се отразиха съществено върху сектора на търговия с хранителни продукти. Наблюдава се трайна тенденция на повишаване на цените на хранителните стоки, особено през 2021 г. спрямо предходните години. От началото на настоящата 2022 г. тенденцията за повишаване на цените се запазва, като сред ценообразуващите фактори се включиха и такива, свързани с международната икономическа обстановка.

Във връзка с постъпил сигнал от Комисията за защита на потребителите, както и с множеството медийни публикации и репортажи относно създалата се напрегната обстановка свързана с рязкото повишаване цената на слънчогледовото олио в началото на месец март 2022 г., КЗК започна предварително проучване по чл. 38а от ЗЗКна пазарите на производство и търговия с хранителни стоки от първа необходимост. В рамките на проучването беше събрана информация и документи от големите търговски вериги, Агенция „Митници“ и др. Бяха проведени срещи с браншови организации в сектора, с цел установяване на причините, довели до поскъпването на продукти от основната потребителска кошница.

С цел да обхване в пълнота цялата верига, от производството на суровините до крайната продажба на дребно на готовия продукт и изготвяне на детайлен анализ на конкурентната среда на всички нива по веригата, КЗК съсредоточи наблюдението си върху хлебната пшеница и маслодайния слънчоглед и произвежданите от тях пшенично брашно и слънчогледово олио.

Получените данни показват, че  повишението на цените на дребно е следствие от повишението на цените на едро. Това поражда необходимостта от широкообхватен анализ на пряката зависимост, която съществува между цената на крайните продукти- пшенично брашно и слънчогледово олио и движението на цените на използваната за тяхното производство суровина- хлебна пшеница и маслодаен слънчоглед, както и на другите ценообразуващи фактори.

Целта на проучването е да установи структурата на пазара, пазарните условия за производство и търговия с пшенично брашно и слънчогледово олио. Анализът ще проследи доколко ценовите тенденции са повлияни от обективни икономически фактори или са следствие от изкривяване на пазарната среда, посредством прилагане на евентуални антиконкурентни практики, които са в състояние реално да доведат до нарушаване на конкуренцията на взаимосвързаните пазари и до необоснован ръст на цените.

Facebook logo
Бъдете с нас и във