Параграф22 Daily

След 9-годишна съдебна сага

КЗК поднови претенциите си към „Индустриал комерс“ и дилърите на "Хюндай"

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Индустриал комерс” ЕООД, „Алексиев“ ЕООД, „Технокар“ ЕООД и ЕТ „Мототехника Христо Христов” твърдения за извършени нарушения на Закона за защита на конкуренцията.

Производството пред КЗК е образувано по повод окончателно Решение № 7559/23.06.2021 г. по адм. д. № 3963/2017 г. на 5-членен състав на Върховния административен съд, с което се постановява частична отмяна на решение № 1292/2012 г. на КЗК, като преписката се връща на Комисията за ново произнасяне съгласно указанията на съда.

С Определение № 1055/04.11.2021 г., Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Индустриал комерс” ЕООД и дилърите твърдения за 8 нарушения по чл. 15, ал.1 от ЗЗК, за периода от  01.04.2008 г. до датата на постановяване на решение на КЗК № 1292, а именно до 06.11.2012 г., състоящи се в споразумения за определяне на цени, ограничаване на търговията и разпределяне на пазари при продажбата на нови МПС, резервни части и извънгаранционно сервизно обслужване.

Споразуменията за определяне на цени водят до поддържане на еднакви цени за крайните клиенти, чрез елиминиране на конкурентния натиск и ограничават ценовата конкуренция. Директният ефект от поддържане на цените за продажба за краен клиент е поддържане на високи цени за продуктите от определена марка.

Споразуменията, които ограничават търговията посредством поемането на задължение за неконкуриране имат за цел ограничаване на конкуренцията между отделните марки нови МПС на различни производители и ограничаване на избора на потребителите. Същевременно споразумението за ограничаване и контролиране на търговията под формата на задължението за неконкуриране, чрез забрана за извършване на продажби на резервни части с еквивалентно качество при извършването на извънгаранционно сервизно обслужване на МПС от марката Хюндай, води до ограничаване на достъпа на дистрибутори на резервни части с еквивалентно качество до пазара на резервни части и сервизни услуги, ограничаване на възможността на нови дилъри и сервизи да навлязат на пазара и създаване на необосновани пречки пред потребителския достъп до сервизни услуги.

От друга страна, според Комисията забраната за извършване на кръстосани доставки на МПС и оригинални резервни части от марката Хюндай в рамките на селективната система за дистрибуция води до невъзможността за снабдяване от други доставчици, като по този начин се ограничава стопанската свобода и снабдяването от доставчици, които биха предложили по-добра цена.

Същевременно Комисията установи и наличието на забрана за извършване на активни продажби на нови МПС от марката Хюндай извън определения район на дейност на дилъра. Според Комисията, в система за селективна дистрибуция дилърите следва да разполагат със свобода в избора си да извършват активни продажби към всички крайни потребители. В противен случай това би довело до ограничаване на възможността на дилъра да разпространява продуктите извън определената зона, като такова пазарно разделение подменя модела на ефективна конкуренция.

В срок от 50 (петдесет) дни адресатите на определението имат право да представят в Комисията писмени възражения по предявените твърдения. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във