Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК пусна скъпата поръчка за ремонт на Зимния дворец

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението за прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка за ремонт на Зимния дворец.С решението на изпълнителния директор на "Академика 2011" ЕАД е била прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонт и реконструкция на комплекс "Зимен дворец на спорта" - София.Прекратяването на скандалната обществена поръчка бе станало 10 дни, след като  тогавашният спортен министър Евгения Раданова уволни шефовете на "Академика 2011".

Тогава стана ясно, че ръководството на държавната фирма е одобрило поръчка за изпълнител на ремонта на Зимния дворец, възлизаща на близо 41 милиона лева, въпреки изричната забрана на Раданова да не се дава ход на процедурата по отваряне на офертите. Спортният министър сезира главния прокурор Сотир Цацаров за конкурса и същевременно възложи на новото ръководство на дружеството да намери начин да спре процедурата, независимо че тя самата нямаше правомощия да го стори. Обществената поръчка бе прекратява и поради недостиг на финансов ресурс за изпълнение на поръчката у възложителя - "Академика 2011".

КЗК обаче съобщи, че е основателно твърдението на жалбоподателя Обединение "София Спорт" - София, че възложителят е прекратил незаконосъобразно процедурата за възлагане на обществената поръчка. КЗК установила, че не са налице законови предпоставки да бъде прекратена процедурата поради допуснати съществени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени. Комисията отхвърля като неоснователни и аргументите на възложителя, че прогнозната стойност на поръчката, е "значително завишена в сравнение с подобни обекти, възложени по реда на ЗОП".

КЗК не приема и заявлението на възложителя, че не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във