Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК разреши безусловно придобиването на съвместен контрол от „Булгартрансгаз“ ЕАД върху „Газтрейд“ С.А, Гърция

КЗК разреши безусловно придобиването на съвместен контрол от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД върху „Газтрейд“ С.А, Гърция  заедно с „ДЕПА ТЪРГОВИЯ“ АД, „Газлог Кипър Инвестиции“ Лтд. и Асимина – Елени Копелузу.

Нотифицираната сделка е свързана с участието на „Булгартрансгаз“ ЕАД в проекта за нов терминал за втечнен природен газ в близост до гр. Александруполис, Северна Гърция, заложено в актуализираната Енергийна стратегия на България до 2020 г. „За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“. Проектът е определен от Европейската комисия за проект от „общ интерес“ за страните-членки. Терминалът се реализира в изпълнение на приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар.

В своя анализ Комисията установи, че участниците в сделката оперират на различни географски пазари, които не се припокриват и в тази връзка реализирането на планираната операция няма да породи ефект върху който и да е от съответните пазари в България. Въз основа на извършената оценка Комисията прие, че осъществяването на планираната сделка не би могло да доведе и до съществени вертикални ефекти.

Следователно, концентрацията не би могла да породи антиконкурентни ефекти на нито един пазар на територията на страната и следва да бъде безусловно разрешена по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във