Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира Адвокатско съдружие „Терзиева и Иванчева” за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК (нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция) от страна на Адвокатско съдружие „Терзиева и Иванчева”, Виктория Терзиева и Анелия Иванчева.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на Адвокатско дружество „Райчинова и съдружници – в ликвидация“ и адв. Илонка Райчинова, се установиха действия на Адвокатско съдружие „Терзиева и Иванчева”, адв. Виктория Терзиева и адв. Анелия Иванчева, които разгледани в тяхната съвкупност и взаимовръзка представляват един комплексен модел на поведение, извършвано в разрез с добросъвестната търговска практика.

По-конкретно това поведение е свързано с прекратяване на договори на адвокатското дружество и оттегляне на пълномощни на негови клиенти и сключване на договори и предоставяне на услуги със същия предмет от страна на адвокатското съдружие и подписване на нови пълномощни, придобиване движимо и недвижимо имущество и информация на адвокатското дружество и др. от страна на Адвокатско съдружие „Терзиева и Иванчева“ чрез действията на адв. Иванчева и адв. Терзиева, които са съдружници и членове на управителния орган на конкурента Адвокатското дружество „Райчинова и съдружници“, а адвокат Терзиева е и негов представител.  Адв. Терзиева и адв. Иванчева осъществяват недобросъвестни действия както самостоятелно, така и от името на адвокатското им съдружие, както в лична полза, така и в полза на адвокатското си съдружие „Терзиева и Иванчева“.

За установеното нарушение на Адвокатско съдружие „Терзиева и Иванчева“ е наложена имуществена санкция  в размер на 8560 лв., на адв. Виктория Терзиева – в размер на  11123 лв. и на адв. Анелия Иванчева -  в размер на 19775 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във