Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Агро Фуудс България“ ЕООД и „Балкам Груп“ ЕООД за имитация

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК (имитация) от страна на „Агро Фуудс България“ ЕООД и „Балкам Груп“ ЕООД. Комисията наложи имуществени санкции на „Агро Фуудс България“ ЕООД в размер на 40 000 лв. и на „Балкам Груп“ ЕООД в размер на 2 574  060 лв. (6 % от общия оборот на дружеството за финансовата 2017 г.)

Производството е образувано по искане на „Якобс Дау Егбертс БГ“ ЕООД, гр. София и „Якобс Дау Егбертс ОПС БГ“ ЕООД.

В хода на проучването по преписката е установено, че в периода от месец декември 2017 г. до настоящия момент „Балкам Груп“ ЕООД произвежда и разпространява на пазара по поръчка на „Агро Фуудс България“ ЕООД продукт кафе „Brazil Selection Gold“, вакуум, мляно, 200 гр. с външен вид имитиращ външния вид на кафе „Nova Brasilia“, произвеждано и предлагано от искателите.

Цялостният външен вид на опаковката на разпространяваното на българския пазар кафе „Brazil Selection Gold“ създава обективна предпоставка за въвеждане в заблуждение на потребителите относно произхода и/или производителя на съответната стока по начин, по който да се повлияе негативно върху конкурентната среда. Предвид обстоятелството, че кафе „Nova Brasilia“ е придобило значителна известност и разпознаваемост на българския пазар, поради дългогодишното си присъствие на него и наложената и непроменяна през целия период на предлагане опаковка, обоснован е изводът, че създадената имитация целѝ по-добра реализация на пуснатия на пазара подобен вид продукт.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във