Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Джортани“ ЕООД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Джортани“ ЕООД в размер на 12 700 лв. за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК (имитация на марка).

В проучването по преписката, образувана по искане на „Фарма Вет“ ООД, се установи, че „Джортани“ ЕООД предлага на пазара биоцидни продукти, обозначени със знак „Про Ектомин“, който имитира марката на продуктите на искателя „Ектомин“. Комисията приема, че в случая е налице използване на чужда марка, което създава възможност за заблуда на потребителите относно производителя на продукта. Добавката на приставка към наименованието на продукта при ответното дружество оставя впечатлението, че се касае за различни модификации на продукт, произвеждан от един и същ производител.

При налагане на имуществената санкция Комисията е съобразила, че „Джортани“ ООД вече е било санкционирано по отношение на имитация на марката „Ектомин“ с влязло в сила решение на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във