Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Енергео” ЕООД и М. Стойнов за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК (нелоялно привличане на клиенти) от страна на „Енергео” ЕООД.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Ритъм-4-ТБ“ ООД, се установи, че с цел сключване на договори с клиенти (настоящи и потенциални) на молителя, „Енергео“ ЕООД със съдействието на М. Стойнов (бивш служител на „Ритъм-4-ТБ“ ООД) използва информация и данни, свързани с дейността на „Ритъм-4-ТБ“ ООД, включително и такива, съставляващи „производствена и търговска тайна“ по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗЗК. По този начин ответното дружество привлича по недобросъвестен начин клиенти на подателя на искането.

За установеното нарушение на дружеството е наложена имуществена санкция  в размер на 53 172 лв., а на физическото лице за съдействието за извършеното нарушение  е наложена глоба в размер на 5 000 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във