Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Етап-Адресс” АД за нелоялна конкуренция

С Решение на Комисията за защита на конкуренцията е наложена имуществена санкция на дружество „Етап-Адресс” АД в размер на 6 860 лв. за извършено нарушение по чл.36, ал. 4 от ЗЗК. Производството е образувано с оглед влязло в сила решение на ВАС, с което съдът отменя решение № 590/2015 г. на КЗК по преписка № КЗК/1092/2014 г. в частта по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от неговия диспозитив и връща преписката на КЗК за ново произнасяне.

След извършено проучване в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, постановени с влязло в сила съдебно решение на ВАС, Комисията установява нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна на „Етап-Адресс“ АД, изразяващо се в отпечатване и доставка на ваучери за храна в изпълнение на сключени договори с работодатели по обществени поръчки по цени, по-ниски от разходите за производство и реализация на ваучерите в продължителен период от време - от януари 2013 г. до август 2014 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във