Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Идънред България“ АД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Идънред България“ АД в размер на 103 983 лв. (2,3 % от нетните приходи на дружеството за 2018 г.) за извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК.

След задълбочено проучване в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, постановени с влязло в сила съдебно решение на ВАС, Комисията установява нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, изразяващо се в отпечатване и доставка на ваучери за храна в изпълнение на сключени договори с работодатели по обществени поръчки по цени, по-ниски от разходите за производство и реализация на ваучерите. КЗК приема, че въпреки малкия брой договори, сключени под установената за дружеството възможно най-ниска сума на разхода за единица ваучер, дружеството реализира значителни количества от предоставените ваучери, а чрез тях и почти половината номинал за съответната година. По този начин се изкривяват условията на конкуренция между операторите на пазара на услугите, предоставяни на работодателите, като чрез нелоялното предлагане на цени под разходите за производство и реализация се сключват целеви договори, което представлява нелоялно привличане на клиенти.

С решението Комисията постановява прекратяване на нарушението, което подлежи на незабавно изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във