Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Имахижу“ ООД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Имахижу“ ООД в размер на 33 690 лв. за извършено нарушение по чл. 31 от ЗЗК (въвеждане в заблуждение).

В проучването по преписката, образувана по искане на „Севан С.В.“ ЕООД, се установи, че ответното дружество предлага на пазара продукт „антифриз“, като на етикета е посочена температура на замръзване на течността, която не съответства на стойностите, установени при извършени изследвания на продукта в акредитирана лаборатория. Това противоречи на добросъвестната търговска практика, като е от естеството да въведе в заблуждение потенциалните потребители относно съществени свойства на стоките чрез твърдение на неверни сведения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във