Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Логел“ ООД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Логел“ ООД в размер на 0,2% от оборота на дружеството (равняващи се на 10 150 лв.) за извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК.

Върховният административен съд (ВАС), 3-чл. състав, с решение № 11370/01.09.2020 г. установява, че от страна на „Логел“ ООД е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК, свързано с публикуване на невярна информация относно обстоятелството, че дружеството е единствената фирма, която произвежда секционни гаражни врати с определени характеристики и че само дружеството притежава сертификат за качество ISO 9001. Върховният съд приема, че е било във възможностите на „Логел“ ООД да провери верността на информацията относно своите конкуренти, която публикува на сайта си.

Съдът приема, че разпространението на неверни и неотговарящи на обективната действителност послания създава потенциална опасност от увреждане на търговските интереси на конкурентите, които произвеждат гаражни врати със сходни технически показатели и притежават сертификати за качество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във