Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „ОПА Солюшънс“ ЕООД за нелоялна конкуренция и Стоян Попов за съдействие

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ОПА Солюшънс“ ЕООД в размер на 20 480 лв. по чл. 29 от ЗЗК (нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция) и глоба на физическото лице С. Попов по чл. 2, ал. 4 от ЗЗК (за оказано съдействие на „ОПА Солюшънс“ ЕООД за извършване на нарушението).

С решение № 7136 от 14.06.2021 г., 3-членен състав на ВАС установява, че е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Опа Солюшънс“ ЕООД и нарушение по чл. 2, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на Кирил Попов и на Стоян Попов и връща преписката на Комисията за защита на конкуренцията за налагане на имуществена санкция.

При определяне на имуществената санкция Комисията отчита специфичния характер на извършеното деяние, ефекта върху конкуренцията и определя нарушението като „леко“, за което налага санкция в размер на 1% от размера на нетните приходи от продажби на „ОПА Солюшънс“ ЕООД за 2020 г. По отношение на определяне на размера на глобата на физическото лице С. Попов, КЗК отчита характер на извършеното деяние, ефекта върху конкуренцията и периода на извършеното нарушение и определя размера на глобата в минимален размер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във