Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Ролпласт 2016 – Илиян Петров“ ЕООД за имитация

Комисията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК (имитация на фирма) от страна на „Ролпласт 2016 – Илиян Петров“ ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 3% от общия му оборот за финансовата 2019 г.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Ролпласт Груп“ АД и „Ролпласт“ ЕООД, е установено, че в периода от август 2019 г. до настоящия момент ответното дружество осъществява стопанска дейност с фирмено наименование „Ролпласт 2016 – Илиян Петров“ ЕООД.

Подателите на искането придобиват своята известност с познатото на пазара повече от 20 години фирмено наименование „Ролпласт“ част.Използването на това наименование във фирмата на ответното дружество е търсена асоциативна връзка с наложеното и утвърдено търговско наименование („Ролпласт“) с цел неправомерно извличане на ползи от имитирането на разпознаваемото търговски име.

Подобно поведение от страна на „Ролпласт 2016 – Илиян Петров“ ЕООД води до заблуждение на потребителите относно действителния доставчик на предлаганите от него продукти и услуги, което би могло да доведе до увреждане интересите на искателите като участници на съответния пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във