Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира с 10 620 лв. „ОМИ-2004“ЕООД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ОМИ-2004“ ЕООД в размер на 10620 лв. (3% от оборота за 2020 г.) за извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК.

С решението КЗК се произнася по същество по изложените в искането на „Лего Систем“ А/С, Дания твърдения за евентуално извършени нарушения по чл. 35, ал. 1, чл. 35, ал. 2 и чл. 29 от ЗЗК от страна на „ОМИ-2004“ ЕООД и приема, че внасянето и разпространяването от страна на „Оми-2004“ ЕООД на конструктори, които са с почти идентичен външен вид на наложените на пазара конструктори Lego, съставлява поведение, което е извършено в разрез с добросъвестната търговска практика, показва тенденциозност и целенасоченост в действията на ответното дружество и е насочено към увреждането на интересите на молителя.

Производството пред КЗК е образувано по повод влязло в сила съдебно решение № 14519/24.11.2020 г. на Върховния административен съд, 3-членен състав по административно дело № 9611/2020 г., с което се отменя по жалба на „Лего Системс” А/С, Дания Решение № 1220/14.11.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията, постановено по преписка № КЗК/602/2019 г. и преписката е върната на КЗК за ново произнасяне при съобразяване с мотивите на съдебния акт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във