Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Сателит Трейдинг“ ЕООД и Борис Бошнаков за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 35, ал. 2 (имитация на фирма и марка) и по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Сателит Трейдинг“ ЕООД, както  и по чл. 2, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на Борис Бошнаков за съдействие за извършване на нарушението.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Сателит Джи Ем Пи- България“ ООД, е установено, че Борис Бошнаков учредява и регистрира дружеството „Сателит Трейдинг“ ЕООД, което е със сходно фирмено наименование и идентично лого с наложилия се вече на пазара конкурент - „Сателит – Джи Ем Пи – България“ ООД. В резултат на сходството на наименованието и идентичността на логото на фирмата на искателя клиентите на съответния пазар могат да бъдат въведени в заблуждение относно действителния търговец и предлаганите услуги, което поведение противоречи на добросъвестната търговска практика.

Поради това, ответното предприятие придобива по недобросъвестен начин предимство на съответния пазар при осъществяване на дейността си.

В хода на проучването се установи и че „Сателит Трейдинг“ ЕООД със съдействието на Б. Бошнаков (докато е служител в „Сателит – Джи Ем Пи – България“ ООД)  недобросъвестно се възползва от опита, дейността и ресурсите на дружеството.

За установеното нарушение Комисията налага имуществени санкции на „Сателит Трейдинг“ ЕООД в размер на по 20 240 лв. за всяко от нарушенията (4 % от общия оборот на дружеството) , както и глоба на Борис Бошнаков в размер на 8 000 лв. за извършеното съдействие за нарушението на дружеството по чл. 29 от ЗЗК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във