Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК се самосезира за евентуална злоупотреба с господстващо положение от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД

Комисията за защита на конкуренцията образува производство за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 21, т. 1 от ЗЗК от страна на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, изразяващо се в налагане на цени за покупка и други нелоялни търговски условия.

Производството пред КЗК е образувано след сигнал на гражданин, в който се съдържат твърдения относно поведение на ВиК - Варна, засягащо конкуренцията. В сигнала е посочено, че ВиК операторът се възползва от господстващото си положение, като обвързва предоставяните от него услуги с поемане на допълнителни задължения от потребителите, желаещи да се присъединят към ВиК мрежата. В хода на предварителното проучване се установи, че ВиК Варна е единствен оператор на ВиК мрежата в района на гр. Варна, което му позволява да налага на потребителите поемането на едностранно определени разходи за изграждане на необходимата инфраструктура за присъединяване, както и за дейностите свързани с изграждането ѝ.

Поведението на ВиК - Варна разкрива характеристики на евентуална експлоатативна злоупотреба, което налага Комисията да анализира дали чрез поведението си, изразяващо се в налагане на цени за покупка и други нелоялни търговски условия, ВиК - Варна си осигурява извличане на ползи под формата на приходи, които не би реализирало или които клиентите не биха приели, ако имаше алтернатива на предлаганите от дружеството услуги, като по този начин уврежда интересите на потребителите. Предвид това, без да се променя характера на евентуалната злоупотреба, следва да бъдат отчетени и възможните структурни ефекти от поведението на ВиК – Варна върху пазара на строителни услуги в региона, вследствие от лишаването на потребителите от право на избор по отношение на изпълнителя на строително-монтажни работи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във