Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК се самосезира за евентуално сразумение между „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД за манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки

КЗК се самосезира за установяване на евентуално забранено споразумение между „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

В изпълнение на един от основните приоритети за дейността на Комисията през 2021г. – борбата срещу манипулирането на обществените поръчки, с Решение № 635/17.06.2021 г. КЗК образува производство за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК от страна на „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Производството пред Комисията е образувано след сигнал на Община Габрово, в който се съдържат съмнения за антиконкурентно поведение на участници в проведена обществена поръчка. Възложителят е констатирал, че „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД са подали документи с еднакво съдържание, както и че по обособена позиция № 1 от процедурата, участникът „Най 2015“ ЕООД е подал отказ от сключване на договор, вследствие на което възложителят е предложил договор на „Тотал Ел Си“ ЕООД.

В хода на предварителното проучване се установи необоснована разлика в ценовите предложения на „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД спрямо другите участници, съмнителни закономерности и редовни откази от сключване на договор в полза на „Тотал Ел Си“ ЕООД, както и наличие на документи с еднакво съдържание. Установените обстоятелства в своята съвкупност пораждат основателно съмнение за наличие на забранено споразумение между двете дружества с цел манипулиране на процедури за обществени поръчки, което е достатъчно основание за образуване на производство пред Комисия за защита на конкуренцията за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК.

Комисията високо оценява бдителността на възложителите при установяване на съмнителни обстоятелства, представляващи индикатори за наличие на тръжни манипулации и разчита на тяхната активност в борбата срещу тези нарушения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във