Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗП следи за спазване на правата на потребителите в договорите им с икономическите агенти

Във връзка с разпространена невярна и заблуждаваща информация за пасивно поведение на Комисията за защита на потребителите (КЗП), относно спазването на правата на потребителите на бързи кредити и услуги от телекомуникационните компании, заявяваме, че комисията периодично анализира клаузите в потребителските договори и общите условия на всички икономически оператори – финансови /банкови и небанкови/ институции, туроператори, застрахователи, пощенски оператори, телекомуникационни компании и др. Дейността на КЗП има реално постигнати резултати, като например намаляване размера на дължимите неустойки за предсрочно прекратяване на договори с телекомуникационни компании.

От 2016 година до настоящия момент са анализирани общите условия на 57 небанкови финансови институции и е установено наличието на неравноправни клаузи. След направените препоръки от КЗП за отстраняване им 45 от дружествата се съобразиха с тях. През последната година към 3 дружества от сектора са изпратени препоръки за отстраняване на неравноправните клаузи и се очаква тяхното становище. За други 9 дружества КЗП е иницирала завеждане на колективни искове за прогласяване нищожността на неравноправните клаузи от компетентния съд.

Най-често срещаните неравноправни клаузи в договорите и общите условия за предоставяне на кредити на физически лица са във връзка с:


  • Начисляване на такси и комисионни, свързани с усвояване и управление на кредитите;

  • Неясни критерии за обявяване на предсрочно погасяване, както и начисляване на такси и комисионни за същите, извън законоустановените;

  • Кратки срокове и невъзможни условия за осигуряване на поръчител и др.

През 2020 година по Закона за потребителския кредит са извършени 292 инспекции. Издадени са 29 наказателни постановления за санкции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във