Параграф22 Daily

§22 Новини

Лихвари дерат по три кожи от народа

В разгара на световната криза и месеци след краха на Дянкономиката, лихварите, прикриващи се зад табелата бързи кредити, налагат непосилни неустойки на клиентите си за просрочие, твърди в. Труд . Най-големи са санкциите за забава на вноска по онлайн кредитите до 399 лв., които не се регулират от нормите в Закона за защита на потребителите, според който просрочията по потребителските заеми над 400 лв. се санкционират с основния лихвен процент на БНБ (0,02%) плюс 10% за година.


Но Nazaem.bg събира такса от 30 лв. за първия ден просрочие. Към сумата се добавят 60 лв., ако забавата е над 3 дни, плюс още 90 лв., ако е над 15 дни, плюс 300 лв., за над 120 дни. Така неустойката може да достигне 480 лв. дори за заем в размер на 70 лв. например.


NetCredit.bg пък събира 30 лв. за просрочие до 3 дни, 90 лв. над 3 дни и начислява законната лихва след 9-ия ден. SmileCredit.bg събират такса от 30 лв. до 3 дни, 90 лв. над 3 и 100 лв., ако договорът бъде развален заради неизпълнение. Таксите от 30 лв. и 90 лв. се дължат кумулативно, но оттам твърдят, че тази клауза никога не е прилагана и ще бъде премахната.


Profi Credit начислява законната лихва, но за забава над 30 дни заемът става предсрочно изискуем и се начислява 50% неустойка върху остатъчния размер на задължението. От колцентъра на Credissimo обясниха, че общите им условия са достъпни само при подписване на договор.


Easy Credit и UniCredit Consumer Financing събират само законната лихва дори за заеми под 400 лв., като Easy Credit има и лимит за разноски по събирането на кредита до 145 лв. В същото време някои компании събират по 10 лв. само за да пратят писмо на клиента за задълженията му. Cash Credit пък събира неустойка от 0,50 лв. на ден за просрочие над 60 дни.


На обратното мнение са от британската компания за кредитиране на дребно Провидент Файненшъл, която отскоро работи в България. Британците обещават да няма изобщо такса за просрочие. Некоректно е клиент, който и без това не може да плати заема, да се вкарва в допълнителна задлъжнялост. За нас ще е лоша реклама, ако бъдем некоректни, твърдят те.


В същото време лихварите не признават нормата в чл. 143 т. 5 от Закона за защита на потребителите гласи, че клаузата в договор с потребител е неравноправна, ако задължава потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка . От Комисията за защита на потребителите твърдят, че част от фиксираните такси на фирмите за бързи пари са прекомерно високи спрямо размера на кредита.


Срещу Bg лихварите се изправя и Съдът на ЕС, който с нарочно решение от 14 март т.г. отсъди, че всеки потребител може да поиска спиране на стартирало изпълнително производство, ако смята, че в договора за кредит има неравноправна клауза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във