Параграф22 Daily

§22 Новини

Лозан Панов: Бих подкрепил пакет от закони, засягащи правосъдието

Темата дали, когато се говори за промяна в правилата при функционирането на Висшия съдебен съвет, трябва да се промени неговият мандат, е дискусионна. Това заяви във Варна председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, който участва в годишния форум на съдиите от Варненския апелативен район. „Това е тема, която трябва да се дискутира. Ако това засяга независимостта на съдебната система, естествено, че не трябва да има такава промяна. Аргументите, които са позитиви по отношение на мандата на Висшия съдебен съвет, са, че когато става дума за три години, тогава много повече колеги ще се ангажират да участват в работата на Висшия съдебен съвет и тези колеги, които участват, няма да се превръщат в бюрократи. Всякакви други дискусии са открити, нека да видим конкретните идеи за промени, за да може нашата позиция да бъде професионално подготвена”, посочи Лозан Панов.

Той изрази мнение, че реформата в съдебната система не трябва да бъде съсредоточена единствено и само върху Висшия съдебен съвет. „Бих подкрепил пакет от закони, засягащи правосъдието и тъй като образованието е нещо важно, ще започна с юридическото образование. В момента юридическо образование може да се получи в много вузове, по-важно е какво качество дават те, защото това е потенциалът на съдебната система. Ако те бъдат по-малко, но образованието бъде по-качествено, може би това е един от пътищата човешкият ресурс да бъде факторът, който да води до съществени промени в съдебната система. Тъй като не всички вузове дават еднакво образование, дали да не се премине към единен държавен изпит, по този начин ще се види нивото на съответните вузове с оглед представянето на студентите. Това е само идея. Една държава, която държи на собствените си граждани, няма как да не акцентира върху образованието. Юридическото образование е това, което дава ресурса на бъдещите съдии. Затова няма как да бъде отделено от самата реформа”, допълни Панов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във