Параграф22 Daily

§22 Новини

Магистрати и съдебни служители се обучават за работа с Единната информационна система на съдилищата

Обучение на магистрати и съдебни служители за работа с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), се провежда в изпълнение на Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС“ в рамките на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, реализиран по договор BG05SFOP001-3.001-0001-С01/26.08.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“.

В него участват около 3000  потребители на системата в съдилищата, с изключение на Върховния административен съд и административните съдилища. От тях 350 се подготвят за обучители в съдилищата. В 28-те окръжни съдебни райони се обучават групи от магистрати, системни администратори и други съдебни служители посредством уеб-базирана платформа, предоставена от изпълнителя по проекта „Информационно обслужване“ АД.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във