Параграф22 Daily

§22 Новини

Магистрати във Велико Търново ще борят конфликтите на интереси на специален семинар

Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет /ВСС/ и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси организират на 10 ноември 2014 г., в гр. Велико Търново семинар по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Това е третата поредна среща в изпълнение на Годишната програма за дейността на ВСС за 2014 г. и в нея ще участват административни ръководители на органи на съдебната власт от апелативните райони Варна и Велико Търново. Покана за участие е отправена и към неправителствените организации, включени в състава на Гражданския съвет към ВСС.

Семинарът ще започне в 14.00 часа в сградата на Съдебната палата в гр. Велико Търново, като тема са актуални въпроси по приложението на ЗПУКИ, в частност съотношението между отвода по чл. 19 от ЗПУКИ и режима на отвода по ГПК, НПК и АПК, както и особености на съдържанието на декларациите по чл. 12, т. 1 – 4 от ЗПУКИ. Лектори ще бъдат представители на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет /ВСС/ и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във