Параграф22 Daily

§22 Новини

Марин Чорбаджийски бе избран за председател на Районен съд – Крумовград

Висшият съдебен съвет с 19 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” избра Марин Митков Чорбаджийски за председател на Районен съд – Крумовград. Съдия Чорбаджийски има над 12 години юридически стаж, като от 03.12.2001г. до настоящия момент е съдия в Районен съд-Крумовград.

Сред набелязаните цели в Концепцията му за управление са подобряване срочността при разглеждане на делата и качеството на постановените актове, въвеждане на времеви стандарти за разглеждане на делата и изготвяне на регулярни справки за не насрочените дела, с която мярка председателя на съда да контролира тяхното движение. С оглед подобряване организацията на правораздаването ще бъдат използвани максимално на информационните технологии за електронно призоваване, електронен обмен на документи, разработване на пълни електронни досиета на делата.

В изслушването си пред членовете на ВСС съдия Чорбаджийски акцентира върху необходимостта от промяна в досегашните правила за случайно разпределение на делата, при които не се отчита тяхната тежест. Според него е необходимо в сега съществуващите две групи дела - граждански и наказателни да се обособят следните групи - гражданско дело и частни граждански дела, и НОХД, НАХД, НЧХД и ЧНД.

Въпроси свързани със степента на обществено доверие, с което се ползва Районен съд- Крумовград, възможната реорганизация на съдебната администрация и причините за несъответствие в статистическите данни за 2013г. публикувани на интернет страницата на съда поставиха Галя Георгиева и Галина Карагьозова.

В подкрепа на съдия Чорбаджийски се изказа Галина Карагьозова, която заяви че кандидатът притежава необходимите професионални качества, представянето му е много искрено, а управленската концепция е разумна и в нея са поставени изпълними цели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във