Параграф22 Weekly

§22 Новини

Марин Маринов e новият - стар председател на Окръжен съд – Варна

Висшият съдебен съвет избра Марин Маринов за председател на Окръжен съд - Варна. С 13 гласа "за" , 4 "против" и 6 "въздържал се" ВСС избра Марин Георгиев Маринов, досегашен и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Варна.


Днес правителството на съдебната власт избираше щатен шеф на Окръжен съд - Варна измежду няколко кандидата: Марин Георгиев Маринов, и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна; Светлозар Георгиев Георгиев, съдия в Окръжен съд гр. Варна; Даниела Светозарова Христова, съдия в Окръжен съд гр. Варна.


Кандидатите бяха изслушани, бяха им зададени въпроси и членовете на ВСС започнаха дебат по кандидатурите.


Марин Маринов има над 16 години юридически стаж. Започва работа в съдебната система като младши съдия в Окръжен съд – Варна. Бил е заместник председател на съда, а от 24.02.2014 г. е изпълняващ функциите негов административен ръководител.


В концепцията си съдия Маринов подчертава, че държи на принципа на приемственост и че „познавайки особеностите, структурата, даденостите на материалната база и качествата на състава в Окръжен съд – Варна” вярва, че може да допринесе „за продължаването и развитието на реформите в съда.”


Членовете на ВСС, които по време на обсъждането, се изказаха в полза на избрания кандидат, се мотивираха с добрата му работата като досегашен ръководител на Търговското отделение на съда, доказателство за което са статистическите данни, показващи срочност при решаването на делата, въпреки голямата натовареност и висок процент на потвърдените актове от по-горните инстанции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във