Параграф22 Daily

§22 Новини

Медицинският университет - София е осъден заради отхвърлен онкоболен кандидат за асистент

Медицински университет-София е осъден от САС по случая с д-р Радислав Наков, който през ноември 2019 г., заради онкологично заболяване, не бе избран за асистент в Катедрата по гастроентерология към МУ-София. Софийският административен съд е взел решение на 23.07.2020 г., с което съобщава, че решението на Академичния съвет на МУ-София, с което е одобрен асистент по споменатия конкурс за невалидно и нищожно.

МУ София е осъден да плати всички разходи по делото на д-р Наков. САС не може да отмени конкурса и да назначи нова или допълнителна проверка по случая. Това е в компетенциите на Медицински университет София. Съдът е на мнение, че не е спазено изискването за форма – Академичният съвет не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент в конкурса, в протокола няма обсъждания, мнения и други становища от членовете на съвета. Нарушение има в анонимността на изпита. Единият от кандидатите бил поканен от комисията и е останал приблизително половин час с членовете ѝ.

Членовете на комисията се държали така, сякаш спечелилия кандидат е бил  предварително определен. Софийският административен съд е установил също така, че Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София противоречат на Закона за развитие на академичният състав в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във