Параграф22 Daily

§22 Новини

"Медика кор" осъди болницата във Враца за 342 618 лева

Състав на търговското отделение на Врачанския окръжен съд, с председател Радослава Симеонова, осъди МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца да заплати 342 618,97 лв. на „Медика кор“ ЕАД – Русе. Сумата е от главница и лихва по просрочени задължения на врачанската многопрофилна болница към дружеството от Русе за извършена от него медицинска дейност през януари, февруари и март 2018 г. За предоставените медицински услуги между „Медика кор“ ЕАД и МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца има надлежно сключен договор от 1 март 2016 г. При подаването в съда на исковата молба от русенското дружество, предишното ръководство на врачанската многопрофилна болница изцяло оспори предявените искове по основание и по размер. Съдът назначи съдебно-счетоводна експертиза, която доказа основателността и потвърди посочения в исковата молба размер на вземанията. В хода на делото постъпи становище от новото ръководство, което в момента управлява здравното заведение. В становището се посочва, че не поддържат депозирания от предишния ръководен екип отговор на исковата молба.

Новото ръководство смята, че исковете на „Медика кор“ ЕАД са процесуално допустими и по същество основателни, уточняват от окръжната магистратура.

Освен доказаните в хода на делото задължения за медицинска дейност, които МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца ще изплати на „Медика кор“ ЕАД – Русе, врачанската болница е осъдена да заплати и направените деловодни разноски от 22 888 лв..

Решението на Врачанския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във