Параграф22 Daily

§22 Новини

Международна среща за мерките при нарушения в сигурността на личните данни

На 18 септември в Брюксел, Кралство Белгия, Европейската комисия организира и проведе среща с представители на надзорните органи по защита на данните от държавите-членки. Повод за срещата бе влизането в сила на Регламент № 611/2013 г. относно мерките, приложими за съобщаването на нарушения на сигурността на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации. По време на срещата бе поставен акцент върху изпълнението на чл.2, ал. 4 от Регламент № 611/2013 г., който разписва задължение за органите по защита на данните да осигурят на доставчиците на обществено достъпни електронни съобщителни услуги сигурни електронни средства за съобщаване на нарушенията на сигурността, както и информация относно процедурите за достъп до тях и използването им.


Представител на Комисията за защита на личните данни бе проф. Веселин Целков, член на КЗЛД. Той запозна своите колеги от другите държави-членки с технологичното решение, което смята да въведе българският надзорен орган, за да отговори на изискванията на регламента. По време на срещата участниците дискутираха казуси с цел установяването на единен подход при взаимодействието между държавите-членки в случай на нарушения с трансграничен характер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във