Параграф22 Weekly

§22 Новини

Международният център за развитие на миграционната политика се доказа

В работата на форума взеха участие представители на посолствата на държавите-членки, МВР, МОМ, ВКБООН, МВнР, ДАБ, представители на Европейската комисия в София. На семинара присъства и генералният директор на Международния център Петер Видерман.


Целта ни днес е както да се обърнем назад, за да направим равносметка, така и да погледнем напред с визия за бъдещите стъпки в развитието на Международния център и на сътрудничеството на страната ни с него в този интересен в миграционно отношение момент, изтъкна Пламен Ангелов.


През двадесетгодишната си история организацията се развива като значим и активен участник в диалога за характера и развитието на миграционните политики. Създаден през 1993 като двустранна инициатива за неформални консултации и експертна помощ по въпросите на миграцията и убежището, днес Международният център се утвърди като един от най-успешните модели за сътрудничество в Европа и свързаните с нея региони. Предпоставка за това бяха обективните обстоятелства endash разширяването на Европейския съюз и нарастването на миграционните потоци в Европа, но и професионализмът, ангажираността и далновидността на хората и страните, допринесли за развитието на организацията, допълни заместник-министърът.


България и останалите страни-членки на форума участват в последната лансирана програма Убежище 2014. Тя е насочена към изследване, анализ и обмен по актуални предизвикателства в областта на убежището. По време на семинара бяха дискутирани и изработвани подходящи решения за практическо прилагане на Общата европейска система за убежище.


От 1998 г., когато започват контактите на България с Международния център за развитие на миграционната политика, страната ни се стреми към засилено сътрудничество в областта на миграцията за хармонизиране на миграционната си политика и укрепване на капацитета за борба с нелегалната миграция. Ценна се оказва и подкрепата на организацията към българското правителство за успешния ход на преговорите за членство в ЕС в областта на визите, както и за изваждането на страната ни от негативния визов списък на ЕС през 2001 г. Статутът на членство в Центъра, който България получава през 2003 година, дава възможност за достъп до най-бърза и точна информация за миграционните процеси в Европа.


След присъединяването на страната ни към Европейския съюз през 2007 година партньорството придобива ново измерение - държавите са изправени пред сходни, а често и общи проблеми и намирането на решения е резултат от съвместни усилия и взаимопомощ. Центърът се утвърждава като организация, която подкрепя своите членове и други правителства с познания и опит по въпросите на миграцията и убежището. Европейското и международно сътрудничество, различните инициативи и проекти имат както практическа стойност за държавите, така и съществен принос в разработването на европейските политики в областта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във