Параграф22 Daily

§22 Новини

Международното сътрудничество е важно за ефективна защита на безопасността и икономическите интереси на потребителите

„Международното сътрудничество е изключително важно за прилагането на ефективна политика за защита на потребителите в Европейския съюз. Политика, която има за цел както да се гарантират правата на потребителите в отношенията им с търговците, така и да им се предостави силна защита.“ С тези думи Лилия Иванова, заместник министър на икономиката откри международната конференция „Насърчаване на международно сътрудничество в регионален мащаб - в рамките на другите държави-членки на ЕС в Източна Европа“. Организирана е от Комисия за защита на потребителите по проект „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики CONC-CPC-2017 България“, финансиран от Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020).

На конференцията бяха обсъдени мерките за бъдещо съвместно сътрудничество за осъществяване на ефективна защита на безопасността и икономическите интереси на потребителите. В своето изказване Димитър Маргаритов - председател на Комисията за защита на потребителите, отбеляза, че през следващите години престои да се разшири обхватът на нелоялните търговски практики, а не само фокусът да бъде върху хранителните продукти. Той отбеляза, че по време на извънредната обстановка КЗП е участвала активно при осъществяване на ефективен контрол и това е допринесло пазарът да остане относително спокоен в този период.

В конференцията взеха участие представители на Министерство на икономиката, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Европейския потребителски център България, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители” (БНААП), Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ, Сдружение „Храни и напитки България“, Монделийз Сървисиз Юръп, Спиритс БЪЛГАРИЯ, Център по биология на храните и Комисия за защита на потребителите. Те се обединиха около оценката на Емил Георгиев  , председател на Федерация на потребителите в България, че през последните години, КЗП се е превърнала в свързващо звено като държавен оран за защита на потребителите. Защото само чрез ефективно сътрудничество може да се внесе повече справедливост в пазарите и да се подобри качеството на конкуренцията.

Чрез видео връзка в конференцията се включиха чуждестранните участници от Белгия и Гърция. В своето изказване Дирк Джейкъбс (Dirk Jacobs) - Заместник-генерален директор на отдел „Информация за потребителите, храни и здраве“ в Сдружение „Храни и напитки – Европа“ подчерта, че в процеса за преодоляване на проблема с нелоялните търговски практики трябва да се обединят както компетентните институции и неправителствените организации, така и всички малки и големи фирми, които нямат интерес да загубят потребителите. Съвместната работа на международно ниво е много важна за да има ефективна защита на потребителите. В трудното време, в което трябва да се справяме с последиците от COVID 19 бизнесът трябва да продължи да инвестира в икономиката на своята държава и да предлага на потребителите качествени стоки и услуги.

Контролът върху качеството е една от силните страни на политиката на Гърция в борбата с нелоялните търговски практики, сподели Георгиос Дионисопулос (Georgios Dionysopoulos) – юрист в отдел „Политика, институционални отношения и административно сътрудничество“ към Генералния секретариат за търговията и защитата на потребителите на Министерството на икономиката и инвестициите, Гърция. Според него прилагането на единното законодателство в страните-членки на Европейския съюз е основата за полезното международно сътрудничество.

За постоянен диалог и прилагане на правилата на единния пазар призова Анжелики Фотопулу  (Aggeliki Fotopoulou) – представител на Федерацията на гръцката хранителна индустрия.

В активна дискусия бяха обсъдени съвместни мерки за сътрудничество, включително методи и подходи за събиране, споделяне и анализиране на информация и отговаряне на докладите за нелоялни търговски практики. Целта е чрез тях да се осъществява бъдещата дейност на КЗП на национално и международно ниво.

Facebook logo
Бъдете с нас и във