Параграф22 Daily

§22 Новини

Министерство на финансите ще публикува всеки месец възстановения ДДС

Публикуване на ежемесечна информация за възстановения ДДС през съответния месец на Интернет страницата на Министерство на финансите е една от петте препоръки на ведомството към приходната администрация, за да се повиши ефективността на процеса по възстановяване на ДДС, съобщи пресцентърът на финансовото министерство.


Другите четири препоръки са:


- Стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС.


- Въвеждане на принцип на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване.


- Изготвяне на ежемесечен анализ на структурата за невъзстановения ДДС и причините за неговото невъзстановяване.


- Въвеждане на ежедневен контрол върху процеса по възстановяване на ДДС.


Към препоръките е приложен анализ на процеса по възстановяване на ДДС от 2009 г. до 30 юни 2013 г., от който е установено следното:


- Неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС, извън случаите на започнали или спрени ревизионни производства;


- Възстановяване на ДДС в по-малък размер през последните един или два месеца на финансовата година с цел постигане на по-добро изпълнение на приходната част на държавния бюджет;


- Липса на прозрачност по процеса на възстановяване на ДДС;


- Липса на единен и обективен принцип на възстановяване на ДДС на данъчно задължените лица;


- Липса на информираност на данъчно задължените лица за причините за невъзстановяване на данъка в срок.


Анализът на възстановения ДДС за четвърто тримесечие на 2009 г. показва, че през месец декември е възстановен ДДС в изключително малък размер - само 129 млн. лева. Невъзстановяването на ДДС в срок и прехвърляне възстановяването му през следващата финансова година води до:


- задържане на оборотни средства на бизнеса;


- плащане на лихви за забава от държавния бюджет;


- изкривяване на реалното изпълнение на приходната част на бюджета, както за текущата финансова година, така и за следващата.


Размерът на невъзстановения ДДС оказва пряко влияние върху изпълнението на приходната част на държавния бюджет от този данък.


Анализът на възстановения ДДС за 2010 г., показва, че за месеците ноември и декември размерът на възстановения ДДС е значително по-малък в сравнение с предходните месеци на същата година. Възстановяване на ДДС в по-малък размер за последните два месеца на годината е оказало влияние върху изпълнението на приходната част на държавния бюджет от този данък.


В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС по справки декларации с проверки и ревизии, включително и по отменени ревизионни актове (ДДС и други данъци) за 2010 г., са изплатени лихви за забава от държавния бюджет в размер на 17,4 млн. лева.


Анализът на възстановения ДДС за 2011 г., показва за месеци януари, февруари и март значително по-висок размер на възстановен ДДС, една част от който е следвало да бъде възстановен през 2010 година.


В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС по справки декларации с проверки и ревизии, включително и по отменени ревизионни актове (ДДС и други данъци) за 2011 г. са изплатени лихви за забава от държавния бюджет в размер на 28,6 млн. лева.


Анализът на възстановения ДДС за 2012 г. показва значително по-малък размер на възстановен ДДС през месец декември, в сравнение с предходните месеци на финансовата година.


В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС по справки декларации с проверки и ревизии, включително и по отменени ревизионни актове (ДДС и други данъци) за 2012 г. са изплатени лихви за забава от държавния бюджет в размер на 41,2 млн. лева.


Анализът на възстановения ДДС за периода януари-юни 2013 г. показва значителен размер възстановен ДДС през месец януари 2013 г.- 612 млн. лв., част от който е следвало да бъде възстановен през 2012 година.


В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС по справки декларации с проверки и ревизии, включително и по отменени ревизионни актове (ДДС и други данъци) за периода януари-юни 2013 г. са изплатени лихви за забава от държавния бюджет в размер на 13,1 млн. лева.


Така общо платените лихви за невъзстановен ДДС за четиригодишния период възлиза на 100,3 млн. лева

Facebook logo
Бъдете с нас и във