Параграф22 Daily

§22 Новини

Министерство на правосъдието кани всички синдици на дискусия за стандартите на професията

Министерството на правосъдието отправи публична покана към синдици, вписани в списъка при министерството, на среща на 17 април т. г., от 13.00 часа в зала 272 на СУ „Св.Климент Охридски“ в София. На срещата, която е предвидено да продължи максимум два часа, ще бъдат разисквани проблемите, свързани с липсата на ясна регламентация на статута на синдиците и възможностите за тяхното решаване. Поканата е подписана от ресорния заместник-министър Вергиния Мичева-Русева.

На база на проведените проверки на дейността на синдиците през последните месеци, както и на наблюденията на Инспектората към него, ръководството на Министерството на правосъдието констатира липсата на ясна регламентация на статута, вътрешната организация, дисциплинарната и професионалната отговорност на синдиците. Липсват ясни критерии за назначаване по конкретни дела, за заплащане  на труда, за подобряване на продължаващото ежегодно обучение. Следва да се обмисли и нормативно уреждане на правото на професионалното сдружаване на синдиците, така както това е направено при други професионални гилдии, като например частни съдебни изпълнители и нотариуси.

Министерството на правосъдието счита, че е необходимо  да се създадат професионални стандарти за синдиците с цел предоставяне на високо квалифицирани услуги, съобразени с действащото национално и европейско законодателството, с добрите национални и международни практики и техники. Следва да се засили ефективността и ефикасността на производството по несъстоятелност.

Не на последно място следва да се отчете необходимостта от засилване на общественото доверие в професията, да се създадат стандарти за етично поведение, обективност на действията и интегритет.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във