Параграф22 Daily

§22 Новини

Министерството на земеделието: Борбата с корупцията в горите дава резултати

Засилените атаки към министерството в последните месеци, показват, че увеличеният контрол постига резултати и очевидно накърнява нечии икономически интереси и политически амбиции, коментира от ведомството. Както е записано в коалиционното споразумение, основен ангажимент и приоритет както на кабинета, така и на ръководството Министерство на земеделието в частност, е борбата с корупцията. Тиражираните мнения в медийното пространство за толериране от страна на министерството на корупционни практики в сферата на горите, са абсолютно неверни, съобщават от ведомството.

Примери за корупционни практики на територията на Държавно горско стопанство – Доспат, в рамките на ЮЦДП - Смолян, съвместно с фирми на кметове от ГЕРБ, са една от причините за извършените смени в сферата на горите.

Силната защита от страна на депутата Александър Дунчев на кадри като бившия директор на ЮЦДП – Смолян, будят съмнение.

Бившият директор, както и редица кадри в сферата на Държавните горски стопанства (ДГС) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) са назначени в периода м. юни – м. декември 2021 г от служебния кабинет на президента Радев. Именно в този период г-н Дунчев ръководи ИАГ, която следва да установява контрола и превенцията на нарушения в дейността на държавните горски територии.

Фактът, че в този период случаите не само не са намалели, а дори са се увеличили, показва, че именно тогава е имало “чадър” над такива действия и практики, които са в ущърб на държавния бюджет. Буди любопитство как г-н Дунчев се е сдобил с документите, сигнализиращи нарушения, които цитира пред медиите и защо не ги е предоставил на Минестерство на земеделието.

С оглед на своята политика за нулева толерантност към корупцията, освен смяната на кадри в сферата на горите, където има постъпили сигнали за нарушения, Министерство на земеделието предприе още редица мерки, сред които:

- въвеждане на електронни търгове за закупуване на дървесина;

- засилени проверки от страна на ИАГ и ДГП. Извършени са общо 150 хиляди проверки по Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча от горските служители от 15 декември до момента, или средно по 1500 проверки за 100-те дни на настоящото управление на Министерството на земеделието;

- Министерството предприе инициатива за разкриване на складове за дикертна продажба на дърва за огрев на местното население. Към момента складовете са 21, като предстои те да станат общо 56;

- Назначаване на одити в ИАГ и ДГП, като проверките в Доспат и местата, за които има подобни сигнали за корупционни практики, ще бъдат задълбочени. Резултатите ще бъдат предадени на МВР и прокуратурата.

Ръководството на Министерство на земеделието спазва стриктно своя ангажимент за прекратяване на неправомерни действия и корупционни практики в сферата на горите и ще продължи да го прави с всички разрешени от закона средства.

Засилените атаки към министерството в последните месеци, показват, че засиленият контрол постига резултати и очевидно накърнява нечии икономически интереси и политически амбиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във