Параграф22 Daily

§22 Новини

Министърът на правосъдието ще усъвършенства Агенция по вписванията, няма да я закрива

„Нямаме никакво намерение за закриване или преобразуване на Агенцията по вписванията, а само да я развиваме и надграждаме“, смята правосъдният министър Христо Иванов, след като днес Министерският съвет прие Постановление за промени в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията (АВ), цитиран от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Проектът за промените в правилника, заедно с доклада на министъра на правосъдието Христо Иванов, бяха качени на сайта на Министерството на правосъдието за обществено обсъждане още на 27 февруари т. г.

Промените са предизвикани от задълбочен функционален анализ, извършен през 2014 г., иницииран от предишното ръководство на министерството. Цели се решаване на установените вече проблеми в дейността и организационното структура на АВ, като липса на ясно разграничаване на функциите, свързани с методическите указания и с координацията; липса на звено, което да извършва анализи по същество на дейностите по регистърните производства; непълноти при формулирането на функциите на част от звената, недостатъчно ефективно разпределение на функциите между различните управленски нива и др. Очаква се промените да доведат до уеднаквяване на практиките по прилагане на законодателството за поддържането на регистрите, подобряване на координацията и субординацията в Агенцията, ясно разпределение на функциите и отговорностите, подобряване на работните процеси и в крайна сметка - подобряване на услугите, които предоставя Агенцията.

Съществуването на Агенция по вписванията е предвидено в редица закони и подзаконови актове като например в Закона за кадастъра и имотния регистър, в Закона за регистър БУЛСТАТ, в Семейния кодекс, в Закона за Търговския регистър.

С проекта е предложено и реорганизиране на Главна дирекция „Регистри“ в специализираната администрация на АВ, като броят на териториалните й звена се намалява от 12 на 6, чрез сливане и премахване на отделни излишни бройки. Намалява се и общата щатна численост на Агенцията по вписванията с 5% - от 552 на 524 щатни бройки, като част от мерките за оптимизиране на разходите за персонала през 2015 г.

„С тези промени се цели оптимизация на управленските нива, но това по никакъв начин няма да се отрази на точките, в които гражданите имат достъп, нито на броя лица, които работят грубо казано „на гише”, тоест ефективният физически достъп на гражданите до подразделенията на Агенцията, така наречените „фронт офиси”, обясни министърът на правосъдието Христо Иванов миналия петък по време на парламентарния контрол. „Това, че ние ще съкратим и оптимизираме административната йерархия нагоре по никакъв начин не очакваме да се отрази нито на достъпа, нито на ефективността на услугата, която се оказва“, заключи той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във