Параграф22 Daily

§22 Новини

Мнозинството от ГЕРБ отнема права на социално слаби с извънредния закон и създава правен хаос

Депутати на ГЕРБ са на път да създадат правен хаос в опит да реализират обещанията на земеделския министър Десислава Танева хората на социални помощи да помагат в селското стопанство чрез общественополезен труд. Между първо и второ четене в закона за здравето бяха предложени текстове, които ще доведат до отнемане на права на социално слабите. Вчера мнозинството депутати гласува "въздържал се" при обсъждането на текста в правната комисия, предстои днес да се види дали той ще бъде приет в пленарна зала на второ четене.

Според предложените разпоредби лицата, получаващи месечна социална помощ, могат да сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа до 14 дни месечно. Изрично е разписано, че запазват правото си на помощта за времето, през което имат сключен договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Това означава, че работещите по силата на тези на практика нов вид договори ще бъдат лишени от социални помощи, ако се окаже, че са работили повече от 14 дни месечно по договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. В момента те не губят правото си на социално подпомагане и на обезщетения за безработица, когато са сключили такива договори независимо от техния срок.

Ако разпоредбата бъде гласувана окончателно в зала, ще се създаде и административен хаос за земеделските стопани. Ако искат да запазят социално слабите си работници след изтичане на 14-дневния срок на договора им, те ще трябва за остатъка от месеца да сключват с тях въведените за времето на извънредното положение договори за краткотрайна сезонна заетост за повече от един ден, ако срокът на действието на разпоредбата в специалния Закон за мерките и действията при извънредно положение бъде удължен до края на годината, както предлагат депутатите. Другата възможност е да се използват досега действащите т.нар. еднодневни трудови договори (чл. 114а от Кодекса на труда). Те обаче са с продължителност от един ден или от 4 часа, т.е. няма опцията за 6 часа, и осигурителните вноски за тях следва да се превеждат предварително. Тези договори също така не могат да се използват и от тютюнопроизводителите, които обаче имат възможност да сключват от новия вид.

Не е ясно каква е целта на предложенията на депутатите на ГЕРБ, тъй като и в момента законодателството стимулира получаващите социална помощ да работят в селското стопанство за прибиране на реколтата. Когато те са наети по силата на договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, са освободени от полагане на общественополезен труд и запазват правото си на социално подпомагане. От друга страна, ако откажат работа след насочване от бюрата по труда, регистрацията им като безработни може да бъде прекратена и съответно да загубят право на тези социални помощи. За целта е необходимо земеделските производители да заявяват свободни работни места в Агенцията по заетостта, откъдето да им насочват безработни лица.

В същото време усилията да се насочат в селското стопанство получаващите месечни социални помощи не са много обосновани предвид доста ограничения кръг с право на такива. По данни от отчета на Агенцията за социално подпомагане лицата и семействата, получаващи месечни социални помощи, през 2019 г. средногодишно са били 23 700. Има обаче ред категории лица, които са освободени от полагане на такъв труд – лица, полагащи грижи за деца до 3 години, самотни родители, хора с увреждания или грижещи се за хора с увреждания, бременни. За сравнение по данни на НОИ средногодишно през 2019 г. обезщетения за безработица получават три пъти повече лица – 63 000, които запазват правото да ги получават, независимо от времето, през което ще работят по силата на договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Facebook logo
Бъдете с нас и във